Veljo Viiloli Advokaadibüroo teenused:

Veljo Viiloli Advokaadibüroo pakub õigusabi:

eraisikutele ja juriidilistele isikutele tsiviil-, haldus- ja kriminaalõiguses;

esindust kohtumenetluse kõigis kohtuastmetes asjaõiguse, võlaõiguse, haldusõiguse,

   täitemenetluse, tööõiguse, perekonnaõiguse, pärimisõiguse ja intellektuaalomandi vaidlustes ning

   kriminaalõiguse valdkonnas;

koostame klientidele lepinguid nii ärilistel kui ka isiklikel eesmärkidel;

õigusnõustamist intellektuaalomandi, sh autoriõiguste alal;

õigusnõustamist äriõiguse valdkondades – sh äriühingute asutamine, ümberkujundamine,

   ühinemine ja likvideerimine ning muude küsimuste õiguslik analüüs;

esindust kõigis uurimisasutustes ja vahekohtumenetluses.